Geconstateerd misbruik.

Update: maandag 01 juli 2024


Geconstateerd misbruik vanaf mei 2014.Stichting ERM oneigenlijk gebruik van handelsnaam.
Voor het behalen van een erkenning moet een monumenten adviesbureau voldoen aan de eisen van de Module Bouwtechnisch Advies Monumenten en tevens aan de eisen van de BRL Erkend Monumenten Adviesbureau (EMA). De certificering wordt verzorgd door Hobeon. Volledig onbekend waarom de term Erkend Adviesbureau hierin wordt gebruikt. De eigenaar is verzocht om deze term Erkend Adviesbureau aan te passen.


Contactgegevens:
Meer info? Neem contact op met het volgende telefoonnummer: 088-7744300

Klanten kijken altijd naar Erkenning

Een betrouwbaar en deskundig advies van het adviesbureaus. Deze voldoen aan de opleidingseisen van de erkende HBO opleidingen of zijn in bezit van een certificaat voor bevoegde diploma's afgegeven door Erkend Adviesbureau.

Lees meer

Onafhankelijke bemiddeling bij eventuele geschillen met een dienstverlener. Ook biedt Erkend Adviesbureau de mogelijkheid klachten voor te leggen aan de onafhankelijke Raad van Toezicht van Erkend Adviesbureau. Het keurmerk staat onder toezicht van ACM (Consuwijzer), lees het rapport (beoordeeld met een 10).

Erkend Keurmerk Consuwijzer
  • Juli10 Het keurmerk is toegekend door ministerie van Economische Zaken. De toetsing door de Raad van Accreditatie is af te lezen op consuWijzer.
    EZ.Rapportage Lezen.Erkend Keurmerk EZ Rapport
  • Juni25 Opgenomen op de website van Consuwijzer. Hier staan Nederlands enige erkende Keurmerken.
    Het keurmerk heeft de keurmerkentoets ondergaan. De betrouwbaarheid van het keurmerk is
    gewaardeerd met een 10. Erkend Keurmerk Consuwijzer
  • Mei12 Aansluiting met IPM voor volledige B2B weergave van uw certficaatbezoeken. Plaats het logo op uw organisatie website en u ziet welke organisatie u heeft gecontroleerd.Erkend IP Marketing