Geschillen Commissie?

In bijna alle gevallen zal het bedrijf tot een passende oplossing komen voor uw klacht. Desondanks kan het voorkomen dat er geen passende oplossing komt. In een dergelijke situatie kan er een geschil ontstaan tussen u en Erkend Adviesbureau. Voor deze situatie kan een geschillencommissie uitkomst bieden.

Een geschil kan bij een geschillencommissie worden aangedragen. Dit kan zowel door koper als verkoper worden gedaan. Leden van Erkend Adviesbureau keurmerk dienen zich te committeren aan de geschillencommissie van Erkend Adviesbureau (Raad van Toezicht). Uiteraard is het vrij aan de verkoper en koper om in overleg een andere geschillencommissie in te schakelen bijvoorbeeld: www.geschilonline.nl.

Dit betekent voor de keurmerkdrager die gecertificeerd is, dat het advies van de geschillencommissie bindend is. Een bij Erkend Adviesbureau aangesloten bedrijf die zich niet committeert aan de uitspraak kan verder lidmaatschap worden ontzegd.

Van consumenten wordt verwacht dat zij eerst met de betreffende adviesbureau tot een oplossing ziet te komen. Indien 30 dagen na het in behandeling nemen van een klacht niet tot een oplossing is gekomen, kan de geschillencommissie worden ingeschakeld.

U dient dus eerst contact met het betreffende bedrijf op te nemen en uw klacht kenbaar te maken. Motiveer uw klacht en kom met een redelijk voorstel om voortgang te bevorderen.

U kunt de geschillencommissie onder de volgende voorwaarden uw klacht laten behandelen.

U heeft uw klacht kenbaar gemaakt bij betreffend bedrijf.

In redelijkheid is er na 30 dagen na melding nog geen oplossing gekomen.

U kunt schriftelijke correspondentie (e-mail of brief) inzake de klacht beschikbaar stellen. (zonder schriftelijk bewijs van poging tot oplossing neemt de commissie geen klachten in behandeling)

Op onze site is een formulier te vinden die u volledig dient in te vullen. Alleen met een volledig formulier kunnen wij bij u klacht bemiddelen.

Klanten kijken altijd naar Erkenning

Een betrouwbaar en deskundig advies van het adviesbureaus. Deze voldoen aan de opleidingseisen van de erkende HBO opleidingen of zijn in bezit van een certificaat voor bevoegde diploma's afgegeven door Erkend Adviesbureau.

Lees meer

Onafhankelijke bemiddeling bij eventuele geschillen met een dienstverlener. Ook biedt Erkend Adviesbureau de mogelijkheid klachten voor te leggen aan de onafhankelijke Raad van Toezicht van Erkend Adviesbureau. Het keurmerk staat onder toezicht van ACM (Consuwijzer), lees het rapport (beoordeeld met een 10).

Erkend Keurmerk Consuwijzer
  • Juli10 Het keurmerk is toegekend door ministerie van Economische Zaken. De toetsing door de Raad van Accreditatie is af te lezen op consuWijzer.
    EZ.Rapportage Lezen.Erkend Keurmerk EZ Rapport
  • Juni25 Opgenomen op de website van Consuwijzer. Hier staan Nederlands enige erkende Keurmerken.
    Het keurmerk heeft de keurmerkentoets ondergaan. De betrouwbaarheid van het keurmerk is
    gewaardeerd met een 10. Erkend Keurmerk Consuwijzer
  • Mei12 Aansluiting met IPM voor volledige B2B weergave van uw certficaatbezoeken. Plaats het logo op uw organisatie website en u ziet welke organisatie u heeft gecontroleerd.Erkend IP Marketing